Garantievoorwaarden

Garantie geldt uitsluitend voor het Studiekeuze Pakket Compleet en het Studiekeuze Pakket Succes onder de volgende voorwaarden:

  • Als opdrachtgever een gemaakte afspraak moet verzetten dan kan dat niet later dan 24 uur voor aanvang van de afspraak.
  • Opdrachtgever voert alle opdrachten uit die opdrachtnemer geeft in het kader van de opdracht;
  • Opdrachtgever komt alle gemaakte afspraken na;
  • Opdrachtgever is voor de gesprekken aanwezig op de afgesproken tijd en plaats;
  • Op het moment dat het rapport met advies gepresenteerd wordt is er geen passende keuze gemaakt.
  • Na schriftelijke opgaaf van redenen (mail) door opdrachtgever wordt het het volledige door opdrachtgever betaalde bedrag teruggestort.