AVG

Onder de AVG (= Algemene Verordening Gegevensverwerking) vallen de volgende verklaringen en reglementen: